ทะเบียนเลขมงคล

ความหมายของ ทะเบียนเลขมงคล นั้น มาจาก การใช้ป้ายทะเบียนที่มีผลรวมดี ทำให้คนขับสบายใจ เป็นความเชื่อทางโหราศาสตร์ โดยการคำนวนตัวอักษรบนแผ่นป้าย ตีออกมาเป็นตัวเลขได้ดังนี้

ตัวอักษร ก ด ถ ท ภ ฤ
ข บ ป ง ช
ต ฑ ฒ ฆ
ค ธ ร ญ ษ
แปลงค่าได้เท่ากับ 1 2 3 4
ฉ ณ ฌ น ม ห ฮ ฎ ฬ
จ ล ว อ
ซ ศ ส
ย ผ ฝ พ ฟ
ฏ ฐ
5 6 7 8 9

 

ผลรวมแต้มที่ดี 2,4,5,6,9,14,15,19,23,24,36,41,42,44,45,46,50,51,54,55,56,59,63,64,65